Zgoda rodziców/opiekunów na udział w maratonie i wykorzystanie wizerunku dziecka